Исцелит муки телесные, и душевные.Молитва Великомученику и Целителю Пантелеймону


Дата: 07.11.2017 04:50:12 Просмотров: 166456 Длительность: 03:16
Поделиться:

Категории: Люди и блоги
Исцелит муки телесные, и душевные.Молитва Великомученику и Целителю Пантелеймону

Спаси Господи Всем, кто вносит посильный вклад в развитие канала!
Краткая информация о видео, ниже в описании:
Нажимая на "Мне нравится (Лайк)" и "Поделиться в социальных сетях" - вы очень помогаете каналу "Релакс Zone"! Спаси Вас Господи!

ПОЖЕРТВОВАТЬ:
►►►
►►►WebMoney: 192724183285
►►►QIWI кошелек: +77075439439
►►►Яндекс кошелёк: 410013633405595

День памяти: 27 июля (старый стиль) - 9 августа (новый стиль)

Мо­ли́т­ва
О ве­ли́­кий Хрис­то́в уго́д­ни­че и пре­сла́в­ный це­ле́б­ни­че, ве­ли­ко­му́­че­ни­че Пан­те­леи́­мо­не! Ду­ше́ю на Не­бе­си́ Пре­сто́­лу Бо́­жию пред­сто­я́й и три­ипос­та́с­ныя Его́ сла́­вы на­слаж­да́­яй­ся, те́­лом же и ли́­ком свя­ты́м на зем­ли́ в бо­же́ст­вен­ных хра́­мех по­чи­ва́­яй и да́н­ною ти свы́­ше бла­го­да́­тию раз­ли́ч­ная чу­де­са́ ис­то­ча́­яй, при́­зри ми́­ло­стив­ным тво­и́м о́ком на пред­стоя́­щия лю́­ди, чест­не́й тво­е́й ико­не уми́ль­но мо­ля́­щия­ся и про­ся́­щия от те­бе́ це­ле́б­ныя по́­мо­щи и за­ступ­ле́­ния: про­стри́ ко Го́с­по­ду Бо́­гу на́­ше­му те́п­лыя твоя́ мо­ли́т­вы и ис­про­си́ ду­ша́м на́­шим ос­тав­ле́­ние со­гре­ше́­ний. Се бо мы, за без­за­ко́­ния на́­ша не сме́­юще воз­вес­ти́ о́че́­са́ на́­ша к вы­со­те́ Не­бе́с­ней, ни­же́ во́з­не́с­ти́ глас мо­ле́б­ный к Его́ в Бо­же­стве́ не­при­сту́п­ней сла́­ве, се́рд­цем со­кру­ше́н­ным и ду́­хом сми­ре́н­ным те­бе́, хо­да́­тая ми́­ло­сти­ва ко Вла­ды́­це и мо­ли́т­вен­ни­ка за ны, гре́ш­ныя, при­зы­ва́­ем, я́ко ты при­я́л еси́ бла­го­да́ть от Не­го́ не­ду́­ги от­го­ня́­ти и стра́с­ти ис­це­ля́­ти. Те­бе́ у́бо про́­сим: не пре́­зри нас, не­до­сто́й­ных, мо­ля́­щих­ся те­бе́ и тво­е́й по́­мо­щи тре́­бую­щих. Бу́­ди нам в пе­ча́­лех уте́­ши­тель, в не­ду́­зех лю́­тых стра́­жду­щим врач, на­па́ст­вуе­мым ско́­рый по­кро­ви́­тель, оче­се́м не­ду́­гую­щим про­зре́­ния да́­тель, ссу́­щим и мла­де́н­цем в бо­ле́з­нех го­то́­вей­ший пред­ста́­тель и ис­це­ли́тель: ис­хо­да́­тай­ствуй всем вся, я́же ко спа­се́­нию по­ле́з­ная, я́ко да тво­и́ми ко Го́с­по­ду Бо́­гу мо­ли́т­ва­ми по­лу­чи́в­ше бла­го­да́ть и ми́­лость, про­сла́­вим всех бла­ги́х Ис­то́ч­ни­ка и Да­ро­по­да́­те­ля Бо́­га, Еди́­на­го в Тро́­ице Свя­те́й сла́­ви­ма­го От­ца́ и Сы́­на и Свя­та́­го Ду́­ха, ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.
Мо­ли́т­ва вто­рая
О, свя­ты́й ве­ли­ко­му́­че­ни­че и це­ли́­те­лю Пан­те­леи́­мо­не, Бо́­га ми­ло­сти­ва­го под­ра­жа́­те­лю! При́­зри бла­го­сер­ди­ем и услы́­ши нас, гре́ш­ных, пред свя­тою твое́ю ико́­ною усерд­не мо­ля́­щих­ся, ис­про­си́ нам у Го́с­по­да Бо́­га, Ему́­же со а́н­ге­лы пред­стои­ши на не­бе­си́, ос­тав­ле́­ние гре­хо́в и пре­гре­ше́­ний на́­ших: ис­це­ли́ бо­ле́з­ни ду­ше́в­ныя и те­ле́с­ныя ра­бо́в Бо́­жи­их, ны́­не по­ми­нае­мых, зде пред­стоя́­щих и всех хри­сти­а́н пра­во­сла́в­ных к тво­ему́ зас­туп­ле­нию при­те­ка́ю­щих: се бо, грех на́­ших ра́­ди, лю́­те одер­жи­мы ес­мы мно́­ги­ми не­ду́­ги и не и́ма­мы по́­мо­щи и уте­ше­ния: к те­бе́ же при­бе­га́­ем, я́ко да­де­ся ти бла­го­да́ть мо­ли­ти­ся за ны и це­ли­ти всяк не­ду́г и вся́­ку бо­ле́знь: да́­руй у́бо всем нам свя­ты́­ми мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми здра́­вие и бла́­гомо­щие ду́­ши и те́­ла, пре­спе­яние ве́­ры и бла­го­че́с­тия и вся к жи­тию вре­мен­но­му и ко спа­се́­нию по­тре́б­ная, я́ко да спо­до­бив­ше­ся то­бо́ю ве­ли́­ких и бо­га­тых ми́­лос­тей, про­сла́­вим тя и По­да́­те­ля всех благ, ди́в­на­го во свя­ты́х Бо́­га на́­ше­го, От­ца́ и Сы́­на и Свя­та́­го Ду́­ха. Ами́нь.

Похожие видео:

Написать комментарий
Комментарии

Александр Возный
09.08.2018 14:46:18
ОК
Tatjana Kupchinski
13.11.2019 23:46:31
Помоги мне любящий господь прошу тебя Аминь ???? т к
Людмила Калниньш
30.07.2019 06:55:02
Оставив Тя, не остави нас грешных по вся дни живота нашего, св.Отче ПАНТЕЛИИМОНЕ, аминь.
Елена Журман
10.08.2019 00:35:31
Святой Великомученик и Целитель Пантелеймон моли Бога за нас????????????????????